top of page

Udržitelnost
-
Kde se móda setkává s přírodou

Chápeme, že změna klimatu a vymírání druhů představují významné hrozby jak pro lidstvo, tak pro planetu, kterou nazýváme domovem. Proto se věnujeme implementaci konzistentní environmentální politiky, která zajišťuje dlouhodobě udržitelné řízení podniku.

Naše základní hodnoty odpovědnosti, poctivosti a transparentnosti nás vedou k pozitivnímu vlivu na lidi, planetu a všechny její životy.

Spotřebitelské značky

220 +

Udržitelné produkty

50 +

1. Udržitelnost produktu

BIOBASED PLA SPACER 100% přírodní suroviny

V MUEHLMEIER věříme v budoucnost, kde je móda kruhová. Jako lídři v evropském průmyslu jsme odhodláni používat pokročilé materiály, které mají nejmenší dopad na naše životní prostředí. Naším cílem je posunout oběhové hospodářství kupředu nabídkou inovativních řešení pro recyklaci a biodegradaci materiálů.

Prostřednictvím spolupráce s externími partnery a iniciativami aktivně pracujeme na udržitelnějším módním průmyslu a zavádění nových obchodních modelů. Od samého počátku vývoje produktů nastavujeme nejvyšší standardy kvality, šetření zdrojů, energetické účinnosti, ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Biologický a technický kruh udržitelnosti od Muehlmeier Bodyshaping

Biologický

V rámci oběhového hospodářství stále více začleňujeme do našich produktů biologické a biologicky rozložitelné materiály. Tyto materiály pocházejí z obnovitelných zdrojů a mají pozoruhodnou schopnost bezpečně se rozkládat v přirozeném prostředí, včetně půdy a vody, aniž by způsobovaly škody. Vyživují bakterie a mikrobiologický život a přispívají k regenerační povaze módního průmyslu. Používáním těchto materiálů podporujeme vývoj udržitelnější a ekologičtější řady produktů.

Technický

Jsme si vědomi toho, že materiály jako polyester a plasty jsou získávány z neobnovitelných zdrojů. V MUEHLMEIER Bodyshaping proto stále více upřednostňujeme používání recyklovaných a recyklovatelných materiálů. Naším cílem je v tomto ohledu optimalizovat celý sortiment. Podporou efektivních recyklačních procesů přispíváme k udržitelnějšímu přístupu a snižujeme naši závislost na těžbě nových zdrojů.

2. Certifikace

Certifikace hrají zásadní roli v odhodlání MUEHLMEIER Bodyshaping k udržitelnější budoucnosti. Věříme v transparentnost, bezpečné postupy a ekologická řešení.

Chápeme, že jako náročnému spotřebiteli vám záleží na produktech, které používáte, a na jejich vlivu na svět. S našimi košíčky na podprsenku MUEHLMEIER můžete s jistotou tvarovat své tělo s vědomím, že děláte pozitivní volbu pro sebe i pro životní prostředí.

Zelené logo Oeko-Tex Standard 100 pro MUEHLMEIER Bodyshaping
ECO-optimalizované logo Muehlmeier Bodyshaping

STANDARD 100 od OEKO-TEX

Všechny produkty MUEHLMEIER Bodyshaping mají certifikaci STANDARD 100 od OEKO-TEX®. Tato certifikace zajišťuje, že naše produkty splňují přísné normy pro bezpečnost a udržitelnost.

OEKO-TEX® zaručuje, že naše materiály a dodavatelé dodržují přísné pokyny, podporují transparentnost složek a odpovědné používání chemikálií.

Když se tedy rozhodnete pro MUEHLMEIER, můžete mít klid, protože víte, že naše produkty jsou vyráběny s ohledem na vaše blaho a životní prostředí.

Globální recyklovaný standard (GRS)

Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout naši ekologicky optimalizovanou rodinu recyklovaných polyesterových produktů, které mají certifikaci GRS.

GRS je dobrovolný standard, který sleduje a ověřuje používání recyklovaných materiálů v celém dodavatelském řetězci. Zajišťuje sledovatelnost, ekologické zásady, sociální požadavky, označování a odpovědné používání chemikálií.Výběrem našich produktů s certifikací GRS činíte udržitelnou volbu a podporujete zelenější budoucnost.

Dosáhněte souladu

Dodržujeme požadavky „Reach Compliance“.

Reach Compliance je komplexní certifikace, která zajišťuje náš závazek k bezpečnému a odpovědnému používání chemikálií. Pokrývá celé spektrum našich operací a podtrhuje naši oddanost environmentální udržitelnosti.

S MUEHLMEIER se můžete spolehnout na kvalitu a bezpečnost našich produktů.

3. Podniková udržitelnost

Muehlmeier Bodyshaping obraz světa v našich rukou

Ve společnosti MUEHLMEIER Bodyshaping GmbH si velmi vážíme udržitelnosti a odpovědnosti za životní prostředí. Náš závazek k dodržování ekologických předpisů a naše snaha o vyšší standardy jsou hluboce zakořeněny v našich firemních hodnotách. Udržitelnost ovlivňuje každé naše rozhodnutí a přistupujeme k němu holisticky.

Zavedli jsme a udržujeme systém environmentálního managementu, abychom zajistili správnou implementaci. Udržitelnost je pro nás neustálá cesta a neustále si stanovujeme environmentální cíle, sledujeme náš pokrok a přijímáme vhodná opatření k ochraně naší planety dnes pro lepší zítřky.

Náš tým

Náš tým je srdcem společnosti. Snažíme se poskytovat zdravé a bezpečné pracovní prostředí, které každému umožní plně využít svůj potenciál.

Spolupráce, respekt a uznání jsou základními kameny naší kultury, které podporují motivující pracovní atmosféru.

Prostřednictvím školicích a rozvojových programů zvyšujeme povědomí o problémech životního prostředí a dáváme našemu týmu pravomoc integrovat udržitelné postupy do své každodenní práce.

Tento přístup také zdůrazňuje férové pracovní prostředí a podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem našeho týmu.

Naši partneři

Naši dodavatelé jsou cennými partnery a společně pracujeme na dosažení našich cílů udržitelnosti.

Naše spolupráce se řídí naším Kodexem chování, který stanoví etické zásady a standardy udržitelnosti.Očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat sociální a environmentální odpovědnost, zajišťovat dobré pracovní podmínky, respektovat lidská práva, jednat poctivě a splňovat vysoké standardy kvality.

Podporujeme otevřenou komunikaci, která nám umožňuje zapojit se do dialogu s našimi dodavateli a neustále zlepšovat naše dodavatelské řetězce.

Sociální angažovanost

Jako součást našeho závazku k sociální udržitelnosti aktivně podporujeme různé iniciativy, které podporují pozitivní změny ve společnosti.

Jedna iniciativa blízká našemu srdci je „Target“ od Rüdigera Nehberga, neziskové organizace, která se věnuje obhajobě práv a blaha domorodých komunit v odlehlých regionech.

Společně se snažíme podporovat sebeurčení a zdraví v těchto komunitách.

bottom of page